Intrastat

ZAJISTÍME VÁM VEDENÍ STATISTICKÉ EVIDENCE INTRASTAT

Intrastat je statistické hlášení, které sleduje pohyb zboží mezi členskými zeměmi Evropské Unie při vnitrounijním obchodu.

Povinnost pravidelně vykazovat data pro intrastat mají všechny subjekty v ČR registrované k DPH, které v předešlém roce odeslaly nebo přijaly zboží z jiného členského státu EU a překročily tzv. asimilační práh pro vykazování.

Službu zpracování evidence intrastat Vám poskytneme na základě zaslaných podkladů a statistické výkazy předáme v elektronické podobě celním úřádům.

V případě podrobnějších informací nebo zpracování cenové nabídky
nás neváhejte kontaktovat

Chcete-li vyplnit tento formulář, prosím povolte v prohlížeči JavaScript.

se sídlem Vážní 465, Hradec Králové 500 03

zápis v obchodním rejstříku u KSHK pod C 19889
IČ 26009978 | gca@gca-hk.cz | tel +420 495 866 172

© 2024 G.C.A. spol s r.o. – gca-hk.cz