Úvod

HLEDÁTE SPOLEHLIVÉHO PARTNERA V OBLASTI CELNÍCH SLUŽEB?

Společnost G.C.A. spol. s r.o. s dlouholetými zkušenostmi zajišťuje veškeré celní služby spojené s dovozem, vývozem a tranzitem zboží a dále zpracování intrastatu. Jsme držiteli celního certifikátu Oprávněný hospodářský subjekt / Authorised Economic Operators (dále jen „AEO“), což je zvláštní forma oprávnění, kterou uděluje Generální ředitelství cel prověřeným, spolehlivým, finančně stabilním a celní problematice znalým hospodářským subjektům. Coby držitel osvědčení AEO jsme oprávněni využívat výhod spojených s celním řízením, jako např. úlevy ve vztahu k fyzickým a dokladovým kontrolám, nebo provedení přednostní kontroly, nebo možnosti požádat o provedení kontroly na specifickém místě. Oprávnění AEO nám tedy oproti konkurenčním subjektům přináší značné výhody, což se může i významně promítnout do snížení vaší administrativní zátěže. Využít můžete také naši poradenskou činnost či konzultace týkající se aktuálních otázek při dovozu a vývozu zboží a zpracování intrastatu. Provádíme rovněž audity postupů v celní agendě, což je praktické zhodnocení obvyklých postupů při dovozu a vývozu zboží zaměřené na identifikaci rizik a možných úspor.

se sídlem Vážní 465, Hradec Králové 500 03

zápis v obchodním rejstříku u KSHK pod C 19889
IČ 26009978 | gca@gca-hk.cz | tel +420 495 866 172

© 2024 G.C.A. spol s r.o. – gca-hk.cz